Szkolenia zamknięte

Administracja publiczna

Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), przenikają do różnych sektorów życia, w tym do administracji publicznej. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu usprawnienia działań administracyjnych i świadczenia bardziej efektywnych usług publicznych.

Wykorzystywanie najlepszych praktyk rynkowych do rozwoju pracowników administracji publicznej jest dziś realną potrzebą. Innowacyjne podejście do różnego rodzaju usprawnień, np. w zakresie obsługi klientów, może być źródłem satysfakcji nie tylko dla tego, kto musi załatwić określoną sprawę, ale również dla samego urzędnika z wykonywania wartościowej pracy.

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy

Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach

Zredagowane pisma są wizytówką urzędu oraz wskazówką w jaki sposób interpretować intencje urzędników. Warsztaty poprawności językowej dla administracji dają szereg praktycznych wskazówek i rekomendacji do zastosowania na co dzień.

Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu. Księgowość Projektów Unijnych. Zamówienia publiczne w projektach unijnych. Rozliczanie kosztów w projektach unijnych metodami uproszczonymi. Równość szans w procesie przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych.Pomoc publiczna w praktyce w ramach Programów Operacyjnych 2021-2027. Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027. Kontrola i audyt projektów unijnych. Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027

Podczas szkolenia zamkniętego przeanalizujemy zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych. Omówimy procedury jakie obowiązują w prowadzonych postępowaniach administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej oraz zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych

W trakcie szkolenia omówiony zostanie praktyczny aspekt stosowania przepisów, a także analiza najnowszych zmian legislacyjnych oraz zasad ich stosowania w inicjowanych przez wierzycieli postępowaniach egzekucyjnych.

Szkolenie oprócz szerokiego opisu zjawisk jakim są ataki hakerskie kładzie nacisk na przekazanie wiedzy dotyczącej schematu postępowania w przypadku wystąpienia tego typu incydentów.

Realizujemy szkolenia dedykowane zarówno z aktualnych zmian PZP, szkolenia z tzw. małych zamówień publicznych, sprawozdawczości w zamówieniach oraz warsztaty dla zamawiających, np. dot. IT, elektronizacji w zamówieniach publicznych.

Współpracujemy z jednostkami administracji publicznej w tematach dot. Praktycznej realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych, planowaniu budżetu jednostki, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, sprawozdawczości, podatków i opłat lokalnych, monitorowaniu i egzekucji zaległości podatkowych oraz problematyki podatku VAT.

Szkolenie ma charakter mieszany - odnosi się do aktów prawnych oraz dostarcza umiejętności związanej z przestrzeganiem etykiety obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Zasady prowadzenia mediów społecznościowych (m.in. Facebook i Instagram). Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów.

Szkolenie dla pracowników administracji, którzy występują przed dużymi grupami, prowadzą wystąpienia nagrywane, uczestniczą wywiadach, rozmowach z dziennikarzami. Szkolenie pozwala budować w oczach odbiorców zaufanie, autorytet, zwiększa siłę przekonywania.

Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.

Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów

Coraz powszechniejszymi elementami pracy w administracji publicznej staje się dyplomacja i podstawowe zasady dotyczące protokołu dyplomatycznego. Znajomość protokołu pomaga zarówno w kreowaniu pozytywnego wizerunku ale jest przydatne w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

Wiele organizacji administracji publicznej zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwinięcia wśród pracowników kompetencji zarządzania projektami i wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie do pracy operacyjnej.

Opór w zmianie jest naturalnym zjawiskiem - nie tylko w urzędzie. Można nim zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów.

Szkolenie przedstawia pracownikom administracji publicznej temat równouprawnienia, dyskryminacji oraz mobbingu w kontekście polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Warsztat prowadzony z orientacją na wdrożenie realnych zmian w urzędzie.

Oczekiwania klientów Urzędów rosną wraz z ich doświadczeniami obsługi klienta w sklepach i punktach usługowych. To znów wymaga poznawania najnowszych technik obsługi klienta w urzędzie. Szkolenie jest praktyczne i dostosowane do realiów administracji publicznej.

Celem kursów jest uzyskanie przez uczestników kompendium wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych i pracy w Urzędzie.

Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO, ABI, IODO. Systematyzujemy wiedzę na temat najnowszych przepisów, praktyczne rekomendacje.

Całokształt przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, z obrotem nieruchomościami. Przepisy Kodeksy Cywilnego dot. nieruchomości.

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI