Szkolenia zamknięte

Leadership

Dlaczego warto ?

Insights Discovery® to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania.

Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Jak działa?
– opiera się na typologii osobowości C.G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja,
– jest przygotowywany na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery.

 

CENA zawiera INDYWIDUALNY PROFIL INSIGHTS DISCOVERY dla każdego uczestnika

PRZYKŁADOWY PROFIL INDYWIDUALNY PODSTAWOWY 

Opis szkolenia:

DLA KOGO JEST WARSZTAT?
Warsztat skierowany do wszystkich którzy:
•    chcą głębiej spojrzeć na strukturę swojego zespołu w oparciu o mapę na kole Insights Discovery®
•    chcą efektywnie zarządzać zespołem pracowniczy lub być efektywnie zarządzanym w kontekście synergii jaką tworze poszczególnie członkowie zespołu  w oparciu o ich preferencje jungowskie 
•    chcą zrozumieć lepiej siebie i członków swojego zespołu.

 

CO ZYSKASZ DZIĘKI WARSZTATOWI?

 • Zwiększysz efektywność działań w Twoim zespole.
 • Zbudujesz mocne relacje z ludźmi z zespołu oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu oraz szczerości.
 • Udrożnisz komunikację w zespole poprzez wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych oraz podzielisz się swoimi refleksjami.
 • Wzmocnisz zaufanie w zespole oparte na wspólnie ustalonych zasadach.

 

    JAKIE BĘDZIESZ MIEĆ KORZYŚCI Z INWESTYCJI W WARSZTAT?

 • otrzymasz indywidualny Profil Insights Discovery® dotyczący Twojej osoby, który pogłębi Twoją samoświadomość
 • zdobędziesz wiedzę o swoich mocnych stronach i potencjalnych obszarach dalszego rozwoju
 • odkryjesz przyczyny mało efektywnego funkcjonowania zespołu
 • odkryjesz jak możesz zwiększyć efektywność swoich działań zespole
 • zbudujesz mocne relacje między poszczególnymi członkami zespołu, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu oraz szczerości
 • rozwiniesz umiejętności zarządcze, aby być świadom własnego stylu zarządzania i jego wpływu na innych
 • zbudujesz zintegrowany zespół pracowników i umocnisz wzajemne relacje wewnątrz zespołu
 • stworzysz wspólną, skuteczną platformę komunikacji pomiędzy różnymi działami firmy
 • wprowadzisz wspólny, łatwy do zapamiętania język kolorów, pozwalający ludziom mówić o preferencjach i osobowości w pozytywny i przystępny sposób

JAK WYGLĄDA WARSZTAT?

Warsztat prowadzony jest w interaktywnej formie on line na platformie zoom meeting opierającej się na interakcji z Uczestnikami użyciem interaktywnych cyfrowych narzędzi i metod takich jak:

 • indywidualny kwestionariusz diagnostyczny Insights Discovery® 
 • ćwiczenia indywidualne – Canva, praca z profilem
 • ćwiczenia w grupach; śnieżna kula, Buzz Sesion, Mentimeter
 • dyskusje moderowane w pokojach webinarowych
 • informacje zwrotne
 • case study
 • współdzielona praca projektowa w MIRO

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów warsztatowych do pracy online oraz samodzielnej po warsztacie.

Warsztat składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap polega na wypełnieniu kwestionariusza Insights Discovery® drogą on line jeszcze przed spotkaniem. W pakiecie w cenie warsztatu otrzymasz swój profesjonalny raport opisujący Twój styl komunikacji i współpracy.

Dzięki niemu:

 • dowiedziesz się wiele nowego o sobie i zainspirujesz się do dalszego rozwoju na warsztacie
 • podczas warsztatu będziesz zdobywać wiedzę od razu odnosić do siebie i Twoich relacji w pracy
 • po warsztacie możesz podzielić się gotową "receptą" na dobrą współpracą z Tobą z najważniejszymi dla Ciebie osobami

Profil Indywidualny przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery®, którego wypełnienie zabiera respondentom zwykle około 25 minut.

Każdy Profil zawiera Rozdział Podstawowy, który prezentuje informacje z zakresu:

 • Ogólnego stylu funkcjonowania
 • Mocnych i słabych stron
 • Wartości wnoszonych do zespołu
 • Komunikowania się
 • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
 • Typu antagonistycznego
 • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
 • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną

Drugim etapem jest interaktywna  praca z trenerem i grupą na warsztacie.

 

8:30 – 9:00

Logowanie do platformy Zoom Mettings

 

9:00-10:30

 

 

 

 

 

Sesja 1

Poznanie siebie i innych

 • Mój indywidualny styl działania
 • Jak postrzegam siebie? Ja postrzegają mnie inni?

Energie kolorystyczne Insights® i ich wpływ na współpracę i porozumienie z innymi

 • Postawy i preferencje Jungowskie: 
  • Postawy: Introwersja i Ekstrawersja
  • Funkcje racjonalne: Myślenie i Uczucia
  • Funkcje irracjonalne: Doznania i Intuicja

10:30-10:45

Przerwa

10:45 – 12:30

 

 

 

 

 

Sesja 2

Jak rozumieć Profil indywidualny Insights®

 • Jak rozumieć grafy „świadome Ja” i „mniej świadome Ja”?
 • Przepływy preferencji a Twoje grafy
 • Osiem typów Insights®
 • Pozycja na Kole Insights®

Rozpoznawanie dominującej energii u innych osób wg Insights®

 • Po czym rozpoznać dominującą energię innych osób?
 • Zachowania introwertyczne i ekstrawertyczne
 • Wskazówki płynące z komunikacji werbalnej
 • Wskazówki płynące z mowy ciała
 • Wskazówki płynące ze środowiska pracy
 • Odczytywanie wskazówek i identyfikowanie stylu

 

 

12:30 – 13:00

Przerwa

13:00 – 14:30

 

 

 

 

 

 

Sesja 3

Efektywność  zespołowa Insights Discovery®

 • Mapa energii kolorystycznych grupy (zespołu) – słabe i mocne strony, specyfika komunikacji, budowania relacji, współpracy o motywacji do działania
 • Wartości wnoszone do Zespołu i współpracy przez każdego z Uczestników
 • Uświadomienie i zrozumienie różnic w indywidualnych stylach funkcjonowania Uczestników Zespołu
 • Nasze indywidualne style funkcjonowania/ preferencje

14:30-14:45

Przerwa

14:45 – 16:00

 

 

 

 

 

 

Sesja 4

Model efektywnej komunikacji i współpracy – Insights Discovery®

 • Jak komunikować się i jak się nie komunikować z określonym typem energii kolorystycznej?
 • Przekazywanie informacji zwrotnych - lepsze poznanie się i zrozumienie Uczestników Zespołu
 • Komunikacja asertywna – zmiana nawyków działania

 

Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Dlaczego warto wziąć udział?

 

Otrzymasz:

 • Aktywny warsztat on line z okazją do wielu dyskusji, poznania innych perspektyw i wymiany doświadczeń;
 • Indywidualny raport TOP 5 CliftonStrengths™, gdzie poznasz swoje główne 5 talentów Gallupa. Badanie testem Gallupa wykonuje się online przed warsztatami. W tym celu otrzymasz prostą instrukcję do zrobienia testu oraz kod dostępu. Test jest dostępny w języku polskim, wygenerowany raport TOP 5 jest dostępny w języku polskim i angielskim;
 • Zestaw 10 wskazówek jak rozwijać swoje talenty;
 • Prezentację wykorzystywaną podczas szkolenia;
 • Pomoc w ustaleniu wpływu talentów na dany styl zarządzania;
 • Praktyczne sugestie dotyczące rozwoju  talentów managera;
 • Indywidualną sesję feedbackową - 60 minut w cenie warsztatu  (dla chętnych/ opcjonalnie)

 

Dzięki naszemu warsztatowi:

 • Określisz swój profil lidera i zrozumiesz swoje talenty i mocne strony, wspierające Cię w roli managera;
 • Poznasz ciemnych stron talentów i sposobów pracy z nimi;
 • Dowiesz się w jaki sposób odkrywać i używać swoich unikatowych Talentów do tego, by zwiększać wydajność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu;
 • Dostaniesz sporą dawkę inspiracji nt. przywództwa i budowania zaangażowania w zespole;
 • Wzmocnisz pewność siebie w roli lidera;
 • Poznanie własnych talentów daje również wzrost pozytywnej energii; większe zaangażowanie w realizację własnych celów; większą pewność siebie; mniejszy stres.
Opis szkolenia:

Badanie CliftonStrengths™, zwane potocznie „Testem Gallupa”, jest to narzędzie oceny osobowości, z punktu widzenia psychologii pozytywnej. Mierzy obecność 34 cech, zwanych talentami. Ich poznanie jest podstawą do rozwoju mocnych stron, ale także do lepszego zrozumienia swojej roli w zespole i dzięki temu wzmocnienia współpracy z innymi i efektywnego wykorzystania zasobów zespołu.

Według badań Instytut Gallupa koncentracja na Talentach oraz inwestycja w rozpoznanie najmocniejszych cech pracowników ponad ośmiokrotnie zwiększa szansę na zbudowanie w pełni zaangażowanego zespołu.

 

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Specjaliści, przedsiębiorcy i menedżerowie odpowiedzialni za rozwój pracowników.
 • Menedżerowie osób lub procesów, którzy chcą odkryć, jak wykorzystać swoje mocne strony.
 • Liderzy HR.
 • Osoby przygotowujące się są do roli menadżera.

 

 

8:30 – 9:00

Logowanie do platformy Zoom Meetings

9:00-10:30

Moduł I: Ja i moje talenty

 • „Mam talent” – ćwiczenie wprowadzające.
 • Do czego potrzebne są mi talenty?
 • Czym jest talent według Instytutu Gallupa.
 • Jak go odkryć i rozpoznać? Omówienie badania Gallupa.
 • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
 • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
 • Czym jest mocna strona?
 • Różnica między talentem a mocną stroną.
 • Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
 • Jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w organizacji?

10:30-10:45

Przerwa

 

10:45 – 12:30

Moduł II: Nazwij, uznaj i wykorzystaj talenty – praca z talentami w praktyce – praca warsztatowa

 • Jak zrozumieć swoje talenty?
 • Jak wyznaczać akcje rozwojowe?
 • Kto do mnie przychodzi po pomoc, kiedy i u kogo ja szukam pomocy?
 • Jak na to wpływają talenty?
 • 5 zasad pracy z talentami

 

 

12:30 – 13:00

Przerwa

13:00 – 14:30

 

 

 

 

Moduł III. Talenty wg. Gallupa – moje talenty TOP5

 • Jaki jest mój talent? – unikalność moich talentów – praca z TOP 5.
 • Indywidualna analiza osobistych TOP 5 – praca w dwójkach.
 • Mapa talentu – ćwiczenie w podgrupach na podstawie widocznego talentu.
 • Koło talentowe – przykłady i przejawy talentów w moim życiu – ćwiczenie indywidualne.

14:30-14:45

Przerwa

 

14:45 – 16:00

 

 

 

 

 

 

 

Moduł IV. Talenty wg. Gallupa – praca z talentami

 • „Oczekiwania w roli” – moja rola zawodowa.
 • Instrukcja obsługi: produktywność talentów – ćwiczenie indywidualne.
 • Dynamika talentów – unikalność moich talentów.
 • Domeny – co mówią o moim TOP 5 – analiza indywidualna.
 • Jak budować partnerstwa talentowe? – rekomendacje.
 • Strategia wykorzystywania talentów, które mamy.
 • Jak moje mocne strony i słabe strony wpływają na sposób budowania relacji z innymi.

Moduł V: Pytania i odpowiedzi

 • Podsumowanie najważniejszych wiadomości i opracowanie indywidualnych planów działania.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Po warsztacie, opcjonalnie, dla chętnych Indywidualna sesja feedbackowa - 90 minut. Termin do indywidualnego ustalenia.

 

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI